Vogelnesten verwijderen

Vogelnesten verwijderen

Het is verstandig om minimaal één keer per jaar uw schoorsteenkanaal te laten controleren op vogelnesten of andere zaken die een verstopping of schoorsteenbrand kunnen veroorzaken. Als er tijdens een inspectie een vogelnest ontdekt wordt, dan zullen wij met u overleggen of en hoe we dit voor u zullen verwijderen.

Ook al bent u een vogelliefhebber en gunt u deze dieren een behaaglijk plekje, dan adviseren wij u toch het nest uit uw schoorsteen te laten verwijderen. Vogelnesten kunnen er namelijk voor zorgen dat uw schoorsteen verstopt raakt. U loopt hiermee het risico dat er een schoorsteenbrand ontstaat.

Vogelnest

Het verwijderen van vogelnesten wordt gedaan met speciale nestboren. Vaak wordt er een situatie aangetroffen waarbij vogels al langere tijd in de schoorsteen genesteld zijn en nest op nest hebben gebouwd. Omdat wij er zeker van willen zijn dat alle nesten verwijderd zijn, is het moeilijk vooraf in te schatten hoe lang dit zal gaan duren. Om u een goede kwaliteit te kunnen leveren en u te kunnen garanderen dat alle verstoppingen zijn verwijderd, zullen wij deze werkzaamheden altijd op basis van een uurtarief uitvoeren.

Na het verwijderen van het vogelnest raden wij u aan meteen een rooster of kap op uw schoorsteen te laten plaatsen, zodat de vogels zich niet opnieuw in uw schoorsteenkanaal kunnen nestelen.

Wij werken met schoorsteenkappen van Firemaster

Kappen